Prúdový chránič (zapojenie) vždy prenechajte na odborníkov

Prúdový chránič zapojenie v domácnosti

Elektrická energia je súčasťou asi každej nehnuteľnosti. A nemyslí sa tým len rodinný dom ale aj garáže, hospodárske budovy a podobne. Schéma je však stále rovnaká – elektrická prípojka, elektromerový rozvádzač a domový rozvádzač. Z domového rozvádzača následne idú príslušné rozvody do elektrických zásuviek a vypínačov. V modernej elektroinštalácii sa už počíta aj so slaboprúdovými rozvodmi počítačovej siete, televízneho signálu, zabezpečovacieho systému alebo systému inteligentnej elektroinštalácie. Zatiaľ čo v minulosti sa rozvodová skriňa umiestňovala nad vchodové dvere alebo pred vchodové dvere, v súčasnosti už projektanti v rodinných domoch novostavbách navrhujú technické miestnosti, kde je umiestnená či už rozvodová skriňa, uzáver vody, kotol na vykurovanie, elektrický bojler a podobne. Do rozvodovej skrine má prístup majiteľ domu. V podstate celá správa, úprava aj rekonštrukcia je v jeho kompetencii. V nových elektroinštaláciách už okrem iného v rozvodovej skrine nesmie chýbať ani prúdový chránič. Pri rekonštrukciách elektroinštalácií aj v starších domoch ho elektrikári určite spomenú ako vynikajúcu vec a navrhnú jeho zapojenie. Prúdový chránič zapojenie ako aj celú prerábku rozvodovej skrine môže robiť len skúsený odborník, ktorý má potrebné vzdelanie, školenia a skúsenosti.

Na čo slúži prúdový chránič

Prúdový chránič zapojenie v byte či dome
Cena zapojenie prúdového chrániča

Prúdový chránič je zariadenie, ktoré slúži na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a pred požiarom. Pravdou je, že prúdový chránič síce nedokáže úplne zabrániť úrazu elektrickým prúdom ale dokáže minimalizovať účinky elektrického prúdu tak, že vďaka nemu sa predíde vážnym následkom na zdraví až smrti. Ale ako funguje? Jeho úlohou je sledovanie množstva prúdu pretekajúceho cez fázový vodič do spotrebiča a zároveň aj množstvo prúdu, ktorý sa vracia späť. Pri zasiahnutí elektrickým prúdom sa elektrický prúd nevracia späť a vyhodnotí situáciu tak, že môže spôsobiť úraz alebo požiar. V takomto prípade jednoducho vyhodí istič. Prúdový chránič by teda rozhodne mal byť súčasťou každej rozvodovej skrine, lebo je to jednoduché zariadenie, ktoré môže zabrániť vážnemu poškodeniu zdravia. Prúdový chránič zapojenie je však skutočne potrebné prenechať na odborníkov, ktorí vedia ako na to. Viac informácií o zapojení prúdového chrániča  a ďalších zaujímavých skutočnostiach sa dozviete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.i-elektrikar.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin