Home » Financie a dotácie

Dotácia na tepelné čerpadlo pre váš domov

Štátom poskytovaná dotácia na tepelné čerpadlo môže výrazne znížiť počiatočné náklady na nákup a inštaláciu takéhoto zariadenia.

Inštalácia tepelného čerpadla vo vašej domácnosti má množstvo výhod a jedna z nich sa točí okolo finančných stimulov, ako sú dotácie na tepelné čerpadlá. Štátom poskytovaná dotácia na tepelné čerpadlo môže výrazne znížiť počiatočné náklady na nákup a inštaláciu týchto zariadení. Následne podporujú váš prechod k …

Read More »