Podnikateľský plán a akých chýb sa dopúšťame pri jeho zostavovaní

Podnikatelsky plan a jeho zásady

Zostaveniu podnikateľského plánu sa venuje skutočne množstvo článkov a mnohí začínajúci podnikatelia si dokonca zvyknú zakúpiť niektoré z dostupných knižných publikácií venovaných tejto oblasti. Táto skutočnosť hovorí sama za seba, no vyjadruje najmä skutočnosť, že zostavenie podnikateľského plánu je pomerne širokou témou. V zásade by sme však mohli povedať, že podnikatelsky plan je v značnej miere závislý od kvality vstupných dát. Myslieť si teda, že je možné zostaviť kvalitný podnikateľských plán z druhotriednych informácií je teda utópiou. 

Podnikateľský plán môže byť len taký dobrý, ako dobré sú jeho zdroje 

Pdnikatelsky plan ušetrí čas aj peniaze
Zdroje pre podnikateľský plán

Jednou z podstatných častí podnikateľského plánu sú číselné údaje v rôznej podobe a projektovanie viacerých veličín je zdrojom informácií pre jednotlivé čiastkové ciele i vyjadrenie všetkého podstatného v ňom. Na trhu sa pohybuje relatívne veľká skupina podnikateľských subjektov, ktoré kooperujú s investormi alebo bankami a hľadajú v nich zdroje svojho financovania. Je vysoko pravdepodobné, že v niektorej zo životných fáz vášho podniku budete takéhoto strategického partnera hľadať i vy. Pre tento prípad projektujte spomínané čísla naozaj reálne a za žiadnu cenu sa ich nesnažte umelo prifarbovať. Iste, papier znesie veľa, no potenciálny investor dokáže tieto nekalé praktiky veľmi rýchlo odhaliť a v jeho očiach viete veľmi rýchlo takýmto prístupom klesnúť, resp. úplne zmariť zámer spolupráce. Finančné dáta majú ďalej za úlohu vyjadriť aktuálnu pozíciu firmy na trhu a mali by vedieť čo najpresnejšie načrtnúť aj budúcu pozíciu. Táto kategória informácií je veľmi úzko prepojená aj s marketingovými aktivitami a prax odhaľuje chybovosť firiem pri ich projektovaní vo vzťahu k budúcnosti. Čím viac sa v tomto smere priblížite realite, tým hodnovernejším dokumentom budete disponovať. Množstvo podnikateľov sa ďalej dopúšťa takej chyby, že zostavujú podnikateľský plán výlučne pre externé prostredie. Áno, podnikateľský plán je určený aj pre iné subjekty, no primárne je zostavovaný pre vlastné potreby podniku a jeho zamestnancov. Zainteresovaným osobám teda poskytuje informácie o tom, či a aký veľký je potenciál daného produktu, či sa mu oplatí realizovať konkrétny plán a ako sa má podnik správať v určitých situáciách. Pozor však na jeho pravidelnú aktualizáciu. Tu by sme si mali uvedomiť, že pri jeho zostavovaní pracujete s určitými dátami, no tie sa niekedy veľmi rýchlo menia a v závislosti od toho je potrebné aj revidovať samotný plán. Viac o podnikateľskom pláne sa dočítate na webovej stránke https://marekstraka.com/.

You May Also Like

About the Author: Admin