Karpálny tunel je v súčasnosti zdravotný problém s jednoduchým riešením

Karpálny tunel a jeho vznik

Na začiatok sa teda pozrime na charakteristiku karpálneho tunela a tento typ ochorenia je skutočne pomerne rozšíreným. Ak by sme sa mali bližšie pozrieť na oficiálne štatistiky v tejto oblasti, tak karpálny tunel trápi cca 5% populácie a tento trend má neustále stúpajúcu tendenciu. Tá istá štatistika hovorí aj o tom, že komplikácie spojené s karpálnym tunelom trápia častejšie ženy a absolútne zásadnou skutočnosťou pre jeho vznik je teda dlhodobé stláčanie konkrétneho nervu v zápästí. Rozpoznať karpálny tunel a s ním spojený syndróm teda nie je žiadnou vedou a klasickým prejavom je brnenie, či dokonca bolesť celej ruky, ktorá vyráža až k ramenu.  

Karpálny tunel má jednoznačne definovateľné príčiny vzniku

Karpálny tunel a jeho prevencia
Postup liečby karpálneho tunela

Zásadný vplyv na vznik karpálneho tunela má životný štýl a predovšetkým pracovné návyky. Pokojne teda môžeme karpálny tunel označiť ako chorobu z povolania a ohrození sú najmä tí zamestnanci, ktorí dlhodobo pracujú za počítačom. Ženy sú v tomto smere trikrát viac ohrozené ako muži a môže za to najmä veľkosť zápästia. Ak teda pracujete s počítačovou klávesnicou, myšou, niektorými pracovnými nástrojmi ako pneumatické kladivo alebo píla, tak do rizikovej skupiny určite patríte aj vy. Spúšťačom karpálneho tunela však môžu byť aj niektoré z ojedinelých ochorení a tými sú napr. sarkoidóza, myelóm alebo amyloidóza, pri ktorých prechádzajú zápästím abnormálne látky. Častou príčinou pre vznik karpálneho tunela bývajú však aj úrazy na zápästí a po rokoch sa môžu objaviť aj následky zlomeniny zápästia. Do istej miery je ochorenie aj dedičné a niektorí z nás žiaľ dostanú do vienka aj zúženú cievu v tejto časti nášho tela, v dôsledku čoho sa ochorenie môže rozvinúť už pri minimálnom stupni podráždenia. Prejavy ochorenia však nemusia byť v žiadnom prípade rovnaké a u každého z nás sa môžu prejaviť iným spôsobom a v odlišnej intenzite. Predsa len sú niektoré z príznakov častejšie ako tie ostatné a zväčša sem radíme mravčenie a tŕpnutie v zápästí, ktoré môže vyrážať aj vyššie do ruky a tieto pocity zvyknú mať pacienti najmä ráno a večer. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://hippokrates.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin