Je šalovanie venca súčasťou každej výstavby?

Šalovanie venca krok po kroku

Šalovanie venca je veľmi podstatnou súčasťou procesu výstavby nehnuteľností. Je súčasťou väčšiny, no nie každej jednej výstavby. Súčasťou nie je v takom prípade, keď sa jedná o výstavbu nehnuteľnosti, ktorá sa neskladá z betónu a nemá ani betónový základ. Takýchto stavieb je však veľmi málo, patria medzi ne napríklad malé záhradné chatky. Šalovanie venca plní veľmi podstatnú funkciu, ktorou je udržanie tvaru a pevnosti nehnuteľnosti. Pokiaľ by šalovanie venca bolo pri stavebných prácach vynechané, daná nehnuteľnosť by mohla byť nestabilná a bola by veľká šanca, že jej statika bude už po krátkom čase narušená. Narušenie statiky je závažný problém a teda je nesmierne podstatné, aby bola kvalitná statika budovy zaistená už počas jej výstavby. 

Ako vyzerá proces šalovania venca

Šalovanie venca pri stavaní domu
Proces šalovania venca

Šalovanie venca má niekoľko krokov, o ktorých si teraz povieme viac. Prvým krokom je výber medzi jednorazovým alebo viacnásobným debnením. Debnenie je konštrukcia, ktorá sa používa ako forma, do ktorej sa naleje betón. Keď je debnenie umiestnené na požadované miesto a je dostatočne spevnené, na rad prichádza použitie venca. Veniec je kovová konštrukcia umiestnená v betónových stavbách. Veniec slúži na to, aby zabezpečil stabilitu betónu a aby zabránil jeho posunom. Pokiaľ by veniec použitý nebol, betón by začal časom meniť svoj tvar, čo by výrazne narušilo hodnotu celej nehnuteľnosti. Po tom, ako je veniec uložený do debnenia, na rad prichádza zaliatie debniacej konštrukcie betónom. Keď je betón naliaty v debnení, nechá sa na niekoľko dní odpočívať, aby dostatočne stuhol. Keď je betón stuhnutý, debniaca konštrukcia sa odstráni, prípadne môže byť ponechá ako súčasť stavby, pokiaľ bolo použité jednorázové debnenie. 

Aký druh debnenia je pre vašu stavbu vhodný?

Pokiaľ bude mať vaša nehnuteľnosť nezvyčajné tvary, vhodnou voľbou bude použitie jednorázového debnenia. Takéto debnenie je používané pri šalovaní venca takých stavieb, ktoré majú špecifické tvary, kvôli čomu nie je možné dané debnenie používať opakovane. Ak však bude mať vaša nehnuteľnosť bežné tvary, použitie viacnásobného debnenia je tým správnym riešením. Pre kvalitné služby v oblasti šalovania vencov, ako aj ďalšie murárske služby, sa obráťte na odborníkov na stránke https://www.mojmurar.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin