Fotovoltaika a výkupní cena elektřiny

Výkupní cena elektřiny na smlouvě

Fotovoltaika je jednou z možností, jak snížit náklady za elektrickou energii. Solárních panelů na našich domech stále více přibývá, z čehož lze usoudit, že to není jen nový trend ale realita, jak snížit náklady za elektřinu. Ještě předtím, než budete zvažovat instalaci solárních panelů, poraďte se s odborníkem, který zodpovědně navrhne kde panely umístit, jejich velikost, množství ale i systém, který bude pro vaši domácnost ten nejlepší. První systém nabízí akumulaci elektrické energie a její využití v době, kdy již slunce nesvítí a druhý nabízí výkup elektrické energie. Výkupní cena elektřiny se odvíjí právě od množství solárních panelů a množství elektrické energie, kterou je domácnost schopna předat.

Možnosti využití fotovoltaiky

Výkupní cena elektřiny ze solárních panelů
Smlouva na výkup elektřiny a její cenu

Fotovoltaika je způsob, jak šetřit přírodu. Má rychlou návratnost již do 9 let, přičemž investice je jednorázová. Fotovoltaické panely vydrží 35 let. Jak celý systém funguje? Na střechu domu se instalují solární panely, které přeměňují sluneční světlo na DC proud. Následně solární měnič přeměňuje DC proud na AC proud, který lze spotřebovat v rozvodech domu. Jeden systém nabízí jako další řešení výkup nespotřebované elektrické energie a druhý má akumulátory, které akumulují přebytečnou elektrickou energii a tu pak lze spotřebovat později, když již slunce nesvítí. U prvního systému se doporučuje využívat elektrickou energii v době, kdy svítí slunce. Tedy během celého dne. V našem mikroklimatickém pásmu lze nejlépe spotřebovat elektrickou energii v letních měsících. Ideálním řešením je, pokud máte také bazén, jehož vodu bude vyhřívat. V letních měsících je využitelnost systému téměř na 100%. V jarních a podzimních to je podle počasí až do 70%, v zimních měsících spotřeba klesá. Přesto je její využitelnost více než příznivá a hlavně dlouhodobá. Díky solární energii významně snížíte náklady na elektrickou energii. V případě, že se rozhodnete prodávat elektrickou energii do distribuční sítě, je třeba to předem dohodnout s dodavatelem. Výkupní cenu elektřiny stanovuje dodavatel a odběratel na základě přesných výpočtů. Více informací o výkupní ceny elektřiny, o způsobu jejích výpočtů se dozvíte po navštívení následující internetové stránky: https://www.rightpower.cz/

You May Also Like

About the Author: Admin