Cestovanie vlakom zadarmo – je to na Slovensku možné?

Cestovanie vlakom zadarmo má svoje podmienky

Vlaková doprava je v súčasnosti mimoriadne obľúbená. Mnoho ľudí takúto hromadnú dopravu uprednostňuje pred tou individuálnou. Je tomu tak najmä z dôvodu zlej dopravnej situácie na cestách a častým zápcham. Niekedy totiž vlak dorazí do cieľovej stanice oveľa skôr, ako keby ste išli vlastným autom. Naša železničná spoločnosť navyše ponúka v niektorých prípadoch cestovanie vlakom zadarmo. Pokiaľ spĺňate podmienky na cestovanie vlakom zadarmo, môžete cestovať nielen za školou či prácou, ale aj navštíviť zaujímavé miesta. Čo tak vybrať sa do Vysokých Tatier alebo nášho hlavného mesta? 

Kto má nárok na cestovanie vlakom zadarmo?

Ako prebieha cestovanie vlakom zadarmo
Podmienky cestovania vlakom zadarmo

Niektoré skupiny obyvateľov majú možnosť cestovať vlakmi úplne zadarmo. Mnohí o tom ani netušia, čo je veľká škoda, pretože vlaková doprava je veľmi rýchla a komfortná. Nárok na cestovanie vlakom zadarmo však nevzniká len tak. Záujemca sa musí registrovať na najbližšej železničnej stanici. Mal by vyhľadať pokladnicu alebo pracovisko Železničnej spoločnosti Slovensko a vyplniť formulár. Tento formulár nájdete tiež na internete a môžete ho vyplniť v pohodlí svojho domova. Železničná spoločnosť následne vašu žiadosť posúdi a po splnení všetkých podmienok vydá preukaz, ktorý cestujúceho oprávňuje na cestovanie vlakom zadarmo. Pokiaľ sa chystáte požiadať o cestovanie zadarmo, zistite si dopredu, aké doklady je potrebné predložiť. Pokiaľ sa to týka študenta, pravdepodobne bude Železničná spoločnosť požadovať kartu študenta (ISIC a iné) alebo potvrdenie o návšteve školy. 

Koho sa týka cestovanie vlakom zadarmo?

Nárok na cestovanie vlakom zadarmo sa rozhodne netýka každého. Železničná spoločnosť sa rozhodla zvýhodniť niektoré skupiny obyvateľov, ktorým by takáto služba mohla umožniť cestovanie alebo ho len jednoducho skvalitniť. Začnime teda pekne od začiatku. Cestovanie vlakom úplne zadarmo sa v prvom rade týka detí do 6 rokov, kedy nie je potrebné pri kontrole cestovných lístkov ukazovať doklad. Dieťa od 6 do 15 a takisto študent do 26 majú rovnako nárok na tento druh cestovania. Pri kontrole cestovných lístkov sa však musia preukázať lístkom na bezplatnú prepravu a tiež preukazom, ktorý mu vydala železničná spoločnosť. Ďalšími skupinami sú dôchodcovia do 62 rokov bez ohľadu na to, či poberajú sirotský, vdovský, predčasný alebo invalidný dôchodok. Nárok na cestovanie vlakom zadarmo majú samozrejme aj dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok od 62 rokov. Všetko o pohodlnom cestovaní vlakom nájdete na webovej stránke https://silverdium.sk/

You May Also Like

About the Author: Admin