GDPR a jej vypracovanie potrápi nejednu firmu

Vypracovanie gdpr so skúsenosťami

Od mája 2018 sa čoraz viac a častejšie stretávame s pojmom GDPR. Čo všetko sa pod týmto pojmom skrýva a čo obnáša so sebou nariadenie GDPR? Je to skutočne náročná a obšírna téma, ktorou sa v súčasnosti zapodieva mnoho firiem a spoločností. GDPR je vlastne ochrana osobných údajov. Vypracovanie GDPR nie je jednoduchou záležitosťou, preto sa našlo viacero firiem a spoločností, ktoré vám vedia veľmi dobre poradiť. Na ochranu osobných údajov sa kladie veľký dôraz a všetky spoločnosti, ktoré v akejkoľvek miere pracujú s citlivými údajmi  sú povinné si dať vypracovať alebo si svojpomocne vykonať vypracovanie GDPR.

Kto vám pomôže s vypracovaním GDPR?

Rýchle vypracovanie gdpr
GDPR pre firmy

Takmer každý podnikateľský subjekt spracováva osobné údaje ako sú meno, priezvisko, mail, rodné číslo a podobne, sú povinní sa zaoberať nariadením GDPR, ktoré vstúpilo do platnosti v máji roku 2018. Premnoho firiem to znamenalo veľké zmeny. Čo obsahuje vypracovanie GDPR? Spoločnosť, pre ktorú sa rozhodnete, aby vám spracovala GDPR koná v určitom postupe. Na začiatok prichádza analýza spoločností. Následne sa vypracuje potrebná dokumentácia, kde sú obsiahnuté všetky potrebné pokyny a informácie pre danú spoločnosť. Mnohé formy poskytujú už aj zaškolenie zamestnancov a následne aj poradenstvo. Ak podnikáte v akejkoľvek oblasti, napríklad telekomunikačnej, kde sa uzatvárajú zmluvy so zákazníkmi, na ktorých sú osobné údaje, spoločnosť je povinná mať tieto zmluvy uzatvorené a uzamknuté. Alebo všetky zdravotné karty v ambulanciách musia byť uzamknuté a prístupné len lekárovi. Ten v rámci GDPR nesmie poskytnúť akékoľvek údaje niekomu inému ako dotknutej osoby. Jednoducho k vypracovaniu GDPR je zaviazaní každý, kto pracuje s akýmikoľvek osobnými údajmi. Vypracovaním GDPR sa vyhnete mnohým problémom. Sankciám, ktoré by vám v prípade nesplnenia mohli zastihnúť. Sú to rôzny pokuty v rôznych výškach v závislosti od závažnosti priestupku. Zaujímavosťou je, že GDPR si musia dať vypracovať aj e-shopy. Aj oni častokrát pracujú s osobnými údajmi a preto toto nariadenie neobchádza ani ich. V každom prípade, ak ešte nemáte vypracované GDPR, určite sa obráťte na odborníkov a spoločnosti, ktoré vám s tým veľmi radi pomôžu, pretože sami majú s tým bohaté skúsenosti.

Ak hľadáte niekoho na vypracovanie GDPR, kliknite na stránku https://gdpr-data.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin