Dovoľte nám predstaviť sa, veľkokapacitná skartovačka

Čierna skartovačka

Skartovačka, neodmysliteľná súčasť každej kancelárie či úradu. Všade tam je zvýšený výskyt papierových dokumentov a to aj napriek tomu, že žijeme v pokročilej dobe informatizácie. Papierové hárky, aj napriek súčasným možnostiam evidovať dáta elektronicky, sú neodmysliteľnou súčasťou našej administratívnej časti profesie. Niektorých z týchto dokumentov sa treba pravidelne zbavovať. Ak tieto materiály treba likvidovať za celú firmu či archív, na scénu prichádza veľkokapacitná skartovačka.

Čo dokážu veľkokapacitné skartovačky?

Veľkokapacitná skartovačka
Nepotrebné dokumenty treba dať do skartovačky

Veľké firmy, korporácie či úrady sa potrebujú raz za čas hromadne zbaviť niektorých dokumentov. Môžeme hovoriť o veľkom množstve stránok a dokumentov, ktorých likvidácia prostredníctvom klasickej kancelárskej skartovačky by trvala enormnú dávku času. Výrobcovia hardwaru mysleli aj na tieto situácie a subjekty, a preto sa ich optika pri vývoji smerovala aj na vývoj veľkých priemyselných skartovačiek. Faktúry, zmluvy a iné doklady nahromadené počas roka sa po naskenovaní zvyknú kopiť a odkladať. Ich likvidácia je následne možná jednorazovo a vkladať dokumenty do týchto veľkých zariadení je možné naraz. Klasická kancelárska skartovačka dokážu skartovať maximálne do 10 hárkov papiera v jednom okamihu. Veľkokapacitné zariadenia vedia zlikvidovať celé zväzky spisov a zakladače. Za hodinu dokážu poňať niekoľko stoviek kilogramov týchto dokumentov. Predstavujú teda niekoľkonásobne vyššiu efektívnosť a pohodlie pri ich likvidácii. Pri tak enormnom pracovnom nasadení, by sme zrejme mohli očakávať ich väčšie rozmery. Opak je pravdou a väčšina z modelov je rozmerovo do veľkosti menšieho kancelárskeho stola. K týmto skartovačkám je taktiež možné namontovať dopravníkový pás, ktorý dokáže predmetné dokumenty navážať do zariadenia automaticky a zlikvidovať ich bez požiadaviek na ľudskú pracovnú silu. Jednou z funkcií kancelárskych skartovačiek je aj možnosť spätného chodu pri nadmernom zahltení zariadenia zlikvidovaným materiálom. Prepnutie módu je následne možné stlačením príslušného tlačidla, ktoré umožní vrátenie dokumentov späť. Takto predídeme zbytočnému prehrievaniu zariadenia a predĺžime tak čas chodu zariadenia bez prestávky. Pri výbere medzi skartovačkami je nutné brať do úvahy aj to, ktoré komodity budeme chcieť likvidovať. Štandardom je papier, no niektoré zákazníci požadujú aj skartáciu CD nosičov, magnetických pások, plastových kariet a podobne. Výrobcovia to vedia, a preto súčasťou ich sortimentu sú aj modely určené na takýto materiál. Opätovné poskladanie zoskartovaných dokumentov je nemožné a tento fakt je aj v mnohých prípadoch zo strany výrobcu garantovaný.

Najkvalitnejšie kancelárske potreby nájdete na  https://officeland.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin